Monai Finansal Pazarlama Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında:  

 

 

özel nitelikli kişisel verilerimin, Monay programı kapsamında hedef belirleyebilmem, bütçe oluşturabilmem, tasarruf yapabilmem, harcamalarımın takibi ve taleplerimin değerlendirilmesi amaçlarıyla işlenmesini ve bu amaçlarla özel nitelikli kişisel verilerimin tedarikçilerinize, iş ortaklarınıza ve kanunen yetkili kamu kurum kuruluşlarına aktarılmasını kabul ediyorum.

 

 

özel nitelikli kişisel verilerim de dahil kişisel verilerimin, Şirketinizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin, kişiye özel pazarlama, reklam, kampanya ve tanıtım aktivitelerinin (veri zenginleştirme, profilleme, segmentasyon, veri analitiği ve benzeri), müşteri kazanım faaliyetlerinin,  Şirketinizce sunulan diğer ürünlerle ilgili çapraz satış aktivitelerinin, Şirketinize ve Şirketinizin sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin, çekiliş/yarışma aktivitelerinin ve Şirketiniz tarafından gerçekleştirilen anket çalışmalarına ilişkin faaliyetlerin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenmesini ve bu amaçlarla söz konusu kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında yerleşik tedarikçilerinize, iş ortaklarınıza ve kanunen yetkili kamu kurum kuruluşlarına aktarılmasını kabul ediyorum.

 

 

özel nitelikli kişisel verilerim de dahil kişisel verilerimin, barındırma hizmetlerinin temini amaçlarıyla yurt dışında yerleşik tedarikçilerinize ve iş ortaklarınıza aktarılmasını kabul ediyorum.

 

 

“Üçüncü Kişilerin Kişisel Verilerinin Aktarımına İlişkin Taahhüt

 

 

Monai Finansal Pazarlama Anonim Şirketi ile paylaşmış olduğum aile üyelerim, yakınlarım ve benzeri üçüncü kişi verilerinin işlenebilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/açık rızanın temin edildiğini taahhüt ederim.