1. TARAFLAR

İşbu sözleşme ile düzenlenen karşılıklı hak ve yükümlülükler “Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:9/101 Sarıyer İstanbul” adresinde mukim “ Monai Finansal Planlama Anonim Şirketi” (Bundan Sonra Monay olarak anılacaktır.) ile  www.monay.com.tr, https://www.facebook.com/monayapp ve buna bağlı mobil uygulamalardan belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kullanıcının üyelik kaydını tamamladığında bu anlaşmayı okuyup anladığını ve kabul ettiğini elektronik olarak onaylaması ile yürürlüğe girer.

Monay ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılır.

2. TANIMLAR

Aşağıdaki tanımlamalar, işbu sözleşme kapsamında atıfta bulunulacak tanımlamalar olup, açıklanan anlamlar çerçevesinde kullanılacaktır.

Web sitesi / Uygulama: Monay’a ait olan ve işbu sözleşme konusu üyelik çerçevesinde hizmetin sunulmuş olduğu  www.monay.com.tr, https://www.facebook.com/monayapp ve bağlı mobil uygulamaları ifade etmektedir.

Üye: İşbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir.

Sisteme erişim araçları: Kullanıcının hesabını yönetim sayfası, uygulamaya erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca kullanıcının bilgisinde olan bilgileri ifade etmektedir.

İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade etmektedir.

Uygulama Bilgilerim Ekranı / Portal: Üyenin web sitesi kapsamında yer alan hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen kullanıcıya özel web sayfasını ifade etmektedir.

Gizlilik Politikası: Üyelerin web sitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Monay tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Monay’ın kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve web sitesi üzerinden (www.monay.com.tr) erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hizmet Üyeler'in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Monay tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

3. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu sözleşmenin konusu Websitesi’nde mevcut olan ve/veya ileride Monay tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların işbu sözleşme çerçevesinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Bu çerçevede Monay, Websitesi alan adlı çevrimiçin platformu işletmekte olup servis sağlayıcılar, tüketiciler, aracılar, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında iletişimi sağlamakta ve üyenin finansal konularda bilgilendirilmesini, bu yönde paylaşımlarda bulunarak farkındalığın artırılmasını hedeflemektedir.

4. ÜYELİK ŞARTLARI

4.1. Üye olmak isteyen kişiler, uygulama bilgilerim ekranında var olan formu doldurarak ve / veya facebook hesaplarıyla bağlanarak web sitesine üye olabilirler. Üyeler, e-posta / kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabileceklerdir.

4.2. Reşit olmayan ve tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, herhangi bir şekilde tespit edildiği takdirde kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “üyenin” doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler ile oluşabilecek zararlar Monay sorumluluğunda değildir.

5. KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Üye Hak Ve Yükümlülükleri

5.1.1. Üye, işbu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılan tüm işlemlerin müstakilen ve münhasıran kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda üye, web sitesi ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu anladığını ve onayladığını kabul etmiştir.

5.1.2. Üye, web sitesine erişmek için kullandığı sisteme erişim araçlarını gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda Sisteme erişim araçlarının 3. Bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamıyla Üye sorumludur. Üye şifresinin 3. Kişilerce ele geçirildiğini öğrendiğinde durumu derhal Monay’a bildirmekle yükümlüdür.

5.1.3. Üye, web sitesi dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. Monay, Üye tarafından iletilen veya web sitesi üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.4. Üye, Monay’ın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.5. Üye, web sitesi dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Bu doğrultuda Üyenin, web sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üyeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile Monay’ın uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul ve taahhüt ederler.

5.1.6. Üye, işbu uygulamanın Monay’a ait olduğunu ve uygulamanın içeriğinin Fikri ve Sınai Haklar doğrultusunda korunduğunu bilmektedir. Üye, Monay ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, mal varlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki web sitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.7. Üye, web sitesi ile ilgili Monay’ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır.

5.1.8. Üye, Üyelik statüsünü [email protected] adresine email atarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.

5.1.9. Web sitesine sadece 18 yaşından büyük kişiler üye olabilirler.

5.1.10. Üye, üyelik formunu doldurduktan ve “Üyelik Sözleşmesi’ni okudum, sözleşme şartlarını kabul ediyorum” maddesini onayladıktan sonra işbu sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Üye, web sitesi’ne kayıt olduğu ve Monay tarafından üyeliği onaylandığı tarihte 18 yaşından küçük olduğu tespit edilmesi halinde; Monay, ilgili Üyenin sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir. Bu halde Üye, itiraz hakkı bulunmadığını, maddi veya manevi tazminat dahil olmak üzere hiçbir talep hakkı olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

5.2. Monay’ın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. Monay, web sitesinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Üyenin sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Üye da dahil olmak üzere 3. Kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkına sahiptir. Monay, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

5.2.2. Monay tarafından Üyeden talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Monay sorumlu olmayacak ve Üyenin üyeliğini kullanma hakkını dondurabilme ve sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

5.2.3. Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle web sitesi içerisinde Monay kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Web sitesi üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Monay herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. Monay, web sitesinin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan yorum, mesaj ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve/veya bu yorum mesaj ve içeriği giren Üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verme hakkına sahiptir.

5.2.5. Üye, yürürlükteki emredici kanunun hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda resmi makamlar tarafından usulüne uygun olarak bu bilgilerin talep edilmesi halinde Monay üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul etmiştir.

5.2.6. Monay, işbu sözleşme konusu ürün ve hizmetlerin ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, üyelere/kullanıcılar ait ticari bilgileri açıklamaya yetkilidir, bu sebeple Üye, Monay’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul etmiştir.

5.2.7. Monay, sözleşme konusu web sitesinde mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile web sitesinde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, web sitesini durdurma hakkına sahiptir. Değişiklikler, web sitesinde yayım anında yürürlüğe girer. Üyeler, web sitesinin kullanımı ya da web sitesine giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, Monay tarafından belirlenen mecra üzerinden Üyelere duyurulur.

5.2.8. Monay, web sitesi kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Monay özellikle yargı ve sair yetkili, resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, 3. Kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler vb dış etkenler, yanlış kullanım, teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları ve diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

5.2.9. Monay gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda web sitesine erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

6. HİZMETLER

Monay, www.monay.com.tr, https://www.facebook.com/monayapp vasıtasıyla Üye’lere işbu sözleşme ile kapsamı ve içeriği belirlenen hizmetleri sağlayacaktır. Monay tarafından bu web sitesi ile Üyelere ve kullanıcılara, sisteme girmiş oldukları bilgiler ışığında Monay tarafından görüşler sunulacak ve yatırım planlamasına destek sağlanacaktır. Ancak söz konusu bu destek herhangi bir şekilde yatırım danışmanlığı şeklinde yorumlanmayacaktır. Bu kapsamda Monay tarafından verilen görüşler bağlayıcı nitelikte olmayan ve sadece tavsiye niteliğindedir.

Monay, sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.

7. GİZLİLİK

Monay, Üyenin web sitesi üzerinden kendisine bildirdiği kişisel verilerin başta Kisisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu olmak üzere her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına önem vermektedir.

8. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri yetkilidir.

9. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

9.1. Websitesi’nin (logo, genel görünüm, tasarım, metin, imge, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri Monay markası uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlarda dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları Monay’a aittir ve/veya Monay tarafından 3. kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan Monay’a ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Üyelik Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler Monay’ın uğradığı zararı ve/veya lisans verenlerde dahil 3. Kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Monay’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaktır.

9.2. Üyeler tarafından web sitesine yüklenen her türlü yazılı, görsel içeriğin Fikri Mülkiyet Hukukuna tabi olması halinde Fikri Mülkiyet Hakları Üyeye ait olup, Üye, Monay’a söz konusu içerik üzerinde çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletişim şekilleri de dahil olmak üzere işaret ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayınlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın süresiz ve bedelsiz kullanım hakkı vermiştir.

9.3. Üyelerin, web sitesinde yayınlanmak üzere sunduğu içeriğin kendilerine ait olduğu veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde kullanma haklarının olduğu kabul edilir. Üyeler, kendilerine ait olmayan içeriği ancak kanunda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunmak şartıyla yayınlayabilir. Aksi halde, 3. Kişiler tarafından talep edilen tazminatlar dahil Monay’ın uğrayacağı zararlardan içeriği yükleyen üye sorumlu olacaktır.

10. DİĞER HÜKÜMLER

10.1. Monay günün koşullarına ve ilgili mevzuatlardaki değişikliklere bağlı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi veya herhangi bir hükmünü uygun göreceği herhangi bir zamanda web sitesinde ilan etmek suretiyle değiştirebilir.

10.2. Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Monay’ın kendi veri tabanında sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193 madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

10.3. Üyelerin Monay’a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilmektedir. Monay’ın üyelerin kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Monay tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyelere ulaştığı kabul edilecektir.

11. MÜCBİR SEBEPLER

11.1. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, Monay’ın gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşı Uygulama, Portal ve Sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile Monay’ın makul kontrolü haricinde gelişen Monay’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.2. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar, işbu sözleşme ile belirlenen edinimlerden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeni ile yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Monay için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Monay’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

12.SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme;

  • Websitesi Üyelerin işbu Üyelik sözleşmesinin ve/veya web sitesi içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri,
  • Üyenin, herhangi bir yöntem kullanarak sistemin işleyişini manipüle edecek davranışlar ile gerçek dışı işlemlerde bulunması,
  • Üyenin kendisi için oluşturulmuş Üyelik profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması
  • Üyenin, 3. Kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması.

Hallerinde Monay tarafından tek taraflı olarak feshedebilecek ve feshe sebep olan Üye fesih sebebiyle Monay’ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

13. YÜRÜRLÜK

13.1. Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan kabul ve taahhüt etmiştir.

13.2. İşbu sözleşme 13 (on üç) maddeden oluşmakta olup üyenin elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.