MONAİ FİNANSAL PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRONİK TİCARİ İLETİŞİM ONAY METNİ

Monai Finansal Pazarlama Anonim Şirketi (“Şirketler”) tarafından [aşağıda / yukarıda] yer alan iletişim bilgilerime tanıtım, teklif, promosyon gibi her türlü doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçlarla kullanılmasını, saklanmasını ve ticari ileti gönderimi sağlanması için Şirket‘in hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum.