1. TARAFLAR VE KONU

  İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, internet hizmeti satın alacak kişi ("ALICI") ile Ahi Evran Cd, Nazmi Akbacı Ticaret Merkezi, No: 5 / 227, 34398 Maslak, Sarıyer, Istanbul adresinde bulunan Monai Finansal Planlama A.Ş. ("SAĞLAYICI") arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin tüketicilerin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca 5/1 a, d, g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Ön bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır.

  1. SAĞLAYICI BİLGİLERİ

  Ünvanı

  :

  Monai Finansal Planlama A.Ş.

  Adresi

  :

  Ahi Evran Cd, Nazmi Akbacı Ticaret Merkezi, No: 5 / 227, 34398 Maslak, Sarıyer, Istanbul

  Mersis

  :

  0622 0944 1750 0001

  Telefon

  :

   

  Fax

  :

   

  Eposta adresi

  :

  [email protected]

  1. HİZMET BİLGİLERİ

  3.1. Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SAĞLAYICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Hizmetin temel özellikleri hem hizmet ilanının yer aldığı ilgili sayfada, sipariş özeti sayfasında ve aşağıda yer almaktadır.

  3.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar hizmet bedelidir. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

  3.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

   

  Hizmet Açıklaması

  Adet

  Fiyatı

  Ara Toplam (KDV Dahil)

   

  15 dakikalık telefon görüşmeleriyle Monay kullanıcılarının yatırım tavsiyesi dışındaki finansal konularını planlamaya rehberlik eder.

   

  1

   

       59.99

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Teslimat Adresi

  :

   

   

  Teslim Edilecek Kişi

  :

   

   

  Fatura Adresi

  :

   

   

  Sipariş Tarihi

  :

   

   

  Teslim Şekli

  :

  Alıcıya Teslim

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. CAYMA HAKKI

  4.1. ALICI’nın ilgili hukuki düzenlemeler gereğince şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:

  1. a)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SAĞLAYICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
  2. b)Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler
  3. c)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler

  ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  1. d)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. e)Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  3. f)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. g)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

  ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

  1. GENEL HÜKÜMLER

  5.1.ALICI, İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu Hizmet’in temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilgili ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SAĞLAYICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, Sözleşme konusu Hizmet’e ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  5.2.  Abonelik hizmet ödemesi, Alıcı’nın ilgili Uygulama Mağazası’nda kayıtlı kredi kartı veya banka kartından otomatik olarak tahsil edilecek olup; Alıcı’nın ödeme yapması ile Hizmet, Sağlayıcı tarafından Alıcı’ya anında verilmeye başlanacaktır; SAĞLAYICI tarafından Alıcı’ya anında verilmeye başlanacaktır.

  5.3. Sipariş Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle Hizmet bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, ALICI’nın Hizmet bedelini ödeyerek SAĞLAYICI’yı bilgilendirmesine kadar SAĞLAYICI Hizmeti vermekten imtina eder.

  5.4. ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılmasından dolayı, Hizmetin başlamasından sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun Hizmet bedelini SAĞLAYICI’ya ödememesi halinde, SAĞLAYICI tarafından ALICI’ya verilen Hizmet derhal durdurulacaktır.

  5.5. ALICI aldığı Hizmeti ancak SAĞLAYICI tarafından Sözleşme koşullarında değişiklik yapılması veya Hizmetten yararlanmasını engelleyecek geçerli bir sebebin varlığı halinde iptal edebilecektir.Bu durumda Hizmetten faydalanmayacağı dönem hesaplanarak ödemiş olduğu Hizmet bedelinin geri kalan kısmı Alıcı’ya 15(onbeş) gün içinde iade edilecektir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ilgili tutar, Hizmetin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 3(üç) iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir.Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SAĞLAYICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SAĞLAYICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SAĞLAYICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

  5.6. SAĞLAYICI, Sözleşme konusu Hizmetin eksiksiz, ALICI tarafından belirtilen bilgi ve hedeflere uygun olarak ifa edilmesinden sorumludur. SAĞLAYICI, işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerinden herhangi birini, iyi niyetle zamanında ve Sözleşme’ye uygun olarak yerine getirmeye gayret etmesine rağmen, telefon bağlantısının kesintiye uğraması, erişimin kamu makamları tarafından durdurulması gibi bir mücbir sebep nedeniyle geciktirir veya hiç yerine getirmezse, bundan ötürü temerrüde düşmüş sayılmayacak ve ifa zamanı söz konusu mücbir sebebin devamı süresince ertelenecektir.ALICI, bu durumlar için SAĞLAYICI’dan herhangi bir ad altında tazminat talep etmeyecektir.

  5.7. ALICI, Hizmet ile ilgili talep ve şikayetlerini işbu Sözleşme'nin giriş kısmındaki SAĞLAYICI iletişim kanalları ile SAĞLAYICI’ya bildirebilir.

  1. 8.ALICI, SAĞLAYICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SAĞLAYICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SAĞLAYICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

  5.9. ALICI, SAĞLAYICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

  5.10.Tüketiciler talep ve şikayetlerini yukarıda bulunan SAĞLAYICI’nın adres, telefon ve e-posta adreslerine iletebilirler. Bu şekilde bir çözüme bağlanması mümkün olmadığı takdirde dileyen Tüketiciler şikayet ve itirazları konusunda başvurularını T.C.Ticaret Bakanlığı'nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde Tüketicilere hizmetin sağlandığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilirler.

   

  1. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

  6.1. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SAĞLAYICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözlesme'nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI ve SAĞLAYICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda ALICI'nın ve SAĞLAYICI’nın Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

  1. YÜRÜRLÜK VE GEÇERLİLİK

  7.1.Alıcı, işbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçasını oluşturan EK- Kullanıcı Sözleşmesi ile Sipariş Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli vs. ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri İnternet Sitesi’nde elektronik ortamda gördüğünü ve( ilgili Sözleşme ayrıca Alıcı’nın vermiş olduğu e - mail adresine de gönderilmektedir .) tüm bunlara elektronik ortamda onay vererek Hizmeti satın aldığını ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.

  7.2.İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

  EK: Kullanıcı Sözleşmesi