6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) nezdinde Veri Sorumlusu sıfatını haiz TURK Elektronik Para Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından sizinle paylaşılan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verilerinizin, Kanun’un 9. maddesinde belirtilen rıza alınmasına yer olmayan durumlar hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen şekillerde aktarılması için açık rızanız talep olunmaktadır:

  • Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Finansal Bilgi Verisi kişisel verilerimin tarafıma hizmet sunulması amacıyla Şirket’in bulut hizmeti almasına sebebiyle yurt dışına aktarılmasına açık rıza veriyorum.